Mariager Remisekomité

Mariager Remisekomité er MHVJs støtteforening, der indsamler økonomiske midler til bygning af faste anlæg på MHVJ samt til financiering af restaurering af enkelte køretøjer.

Fra komitéens start i 1982 og indtil nu er der indsamlet ialt ca. 700.000 kroner. Beløbet består dels af kontante bidrag, dels af overskud af handelsaktiviteter. Således sælger remisekomitéen kioskvarer, bøger, klistermærker osv. til banens passagerer, ligesom der ved større jernbane-eutusiast-arrangementer (Åbent hus ved Jernbanemusets og dets afdelinger) sælges spændende jernbaneeffekter, antikvariske jernbanebøger m.v. Et begrænset udvalg af disse effekter kan også ses i Kiosksalget i Handest.

Det indsamlede beløb er bl.a. anvendt til opførelse og indretning af den 400 kvm. store remisebygning i Mariager, hvor der også er indrettet opholdslokaler med overnatningsmuligheder for banens personale. Komitéen har også stået for opførelsen af barakken, der fungerer som stationsbygning i Handest, ligesom komitéen har været involveret i opførelsen af vognhallen i Handest.

Komitéens arbejde er en vigtig del af de jernbanehistoriske aktiviteter, der foregår på MHVJ, og der er i øjeblikket ca. 100 medlemmer. En del af disse er også medlemmer af MHVJ, men det er absolut ikke nogen betingelse. Alle interesserede er velkomne som medlemmer af støtteforeningen Mariager Remisekomité - kontingentet er kun kr. 150,- om året.

Remisekomitéen kan kontaktes ved at sende en e-mail til kasserer Hans Henrik Larsen: hhl@webspeed.dk

Mangler du en eller anden jernbaneeffekt, så findes den måske i vores omfangsrige lager. Kontakt remisekomitéen på mail.

Har du omvendt overskud af jernbaneeffekter, så kan Mariager Remisekomité altid bruge den

Et udpluk af Mariager Remisekomités spændende effekter

Retur til Om MHVJ.