Aktuelt om og fra MHVJ
  Skinnerne i Silkeborg ligger godt gemt under bevoksningen

Stadigt fuld aktivitet

Selv om vinterstilheden har sænket sig over kørslen på veteranbanen, betyder det ikke, at vi er gået i vinterhi på veteranbanen.

Der bliver stadigt arbejdet i vores remise i Mariager, hvor HHJ C 27 er under revision. Desværre er arbejdet med restaureringen a f damplokomotivet SB 1 sat i bero, pladsen i Mariager desværre ikke er optimal for tiden på den nuværende trange plads i vore bygninger.

Foruden vores lokomotiver og vogne, så er der også en tredje vigtigt genstand, som skal være i orden på veteranbanen, og det er vores spor. Det kan godt mærkes, at det er godt 90 år gamle skinner (de originale), der ligger på strækningen, men de kan dog stadigt befares, da vores kørsler jo ikke slider så meget, som en daglig drift med mange tog vil gøre.

Under skinnerne ligger der på vores strækning i omegnen af 25.000 sveller, som også skal udskiftes en gang i mellem, da de jo også har en vis levetid. Mange sveller er udskiftet i årenes løb, men så længe vi har træsveller under skinnerne, så må vi påregne en løbende udskiftning.

Derfor ankommer der i denne og næste måned omkring 8.000 sveller til Handest, hvor de placeres indtil vi kan få dem fordelt ud på veteranbanen. Svellerne stammer fra Høng – Tølløse Jernbane (HTJ, nu om dage: Lokaltog) på Sjælland, hvor man netop er i gang med en større sporfornyelse mellem Ruds Vedby og Høng. Svellerne er stadigt brugbare, men passer ikke til den type skinne, man lægger i det nye spor. Med stor velvillighed fra Aarsleff Rail kan svellerne nu komme til gavn på MHVJ, hvor vi i de kommende år vil anvende dem i vedligeholdelsen på veteranbanen.

Selv om vores 90 år gamle skinner stadigt er anvendelige, så er der dog ind i mellem også skinner, der skal udskiftes. Det er ikke muligt at få nogle, der er magen til de originale, så vi har været heldige, at vinde nogle passende erstatninger rundt omkring på nedlagte spor rundt omkring. Derfor kan man i visse weekender her i november og december se en flok frivillige fra MHVJ gå rundt på Silkeborg station, hvor vi løsner skinner fra nogle af de gamle læssespor på stationen. Skinnerne er godt begravet i jord og ukrudt og lign. bevoksning, hvilket gør dem svære at frigøre. Derfor har vi bistand fra Jens Jacobs Maskinudlejning, der har det rette grej, som kan sikre, at vi ikke bruger en masse forgæves kræfter på at løfte skinner og sveller, og samtidigt skåner vores rygge.

Skinnerne bliver samlet sammen i passende portioner og passes til i længden, så de kan transporteres til MHVJ i passende portioner.

Første leverance af sveller til MHVJ