Personale

Personale

For at drive en veteranbane kræves, ud over materiel, mange kategorier af personale.

Det kræver ikke nogen forkundskaber eller faglige kvalifikationer at være aktiv ved MHVJ,

Gennem deltagelse i det praktiske arbejde på banen, i værksteder, i togene eller på stationerne opnår man et godt og nødvendigt kendskab til og erfaring med materiellet og driften.

For de fleste personalekategorier kræves nogle teoretiske prøver og/eller praktiske prøver, for at kunne udføre tjeneste. Dette ikke mindst af hensyn til sikkerheden.

MHVJ står selv for al denne uddannelse, der i øvrigt er gratis for medlemmerne.

Uddannelserne på MHVJ giver kun mulighed for at deltage i driften på en veteranbane.

For den enkelte funktioner er også beskrevet, hvilke opgaver og ansvar, der ligger på funktionen i driften. På MHVJ benytter vi ikke samme sikkerhedsreglement (SR) som på de "rigtige" jernbaner, da disse regler er alt for moderne til vores drift. Vi har derfor af Trafikstyrelsen fået tilladelse til at bruge vores eget sikkerhedsreglement (kaldet SIR), der dog i meget stor grad ligner det, som privatbanerne benyttede op til 1975.

Det betyder så også, at vi på meget autentisk manér kan vise, hvordan driften foregik i "de gode gamle dage".

Retur til Aktiv ved MHVJ